Preventieadviseur III - Opleiding en examen

Inschrijving voor Preventieadviseur III - Opleiding en examen
950.00 € 950.0 EUR
Hvh

De opleiding tot preventieadviseur III vormt een sterke fundering voor iedereen die de rol van preventieadviseur optimaal wilt vervullen bij een werkgever, opdrachtgever of binnen de eigen onderneming.

Tien modules boordevol nuttige inzichten. De opleiding wordt opgedeeld in 10 verschillende modules. Dit zorgt er voor dat de opleiding duidelijk gestructureerd is, en de onderwerpen die worden aangesneden in elk lesmoment sterk aan elkaar gerelateerd zijn zodat er makkelijk verbanden gelegd kunnen worden.

Overloop de inhoud (opnieuw) wanneer u wilt. Prevom geeft elke cursist toegang tot onze online omgeving waar het gehele lesmateriaal beschikbaar zijn. Naast slides/handouts kan u als cursist ook alle video's of afbeelding terugvinden die de docent gebruikt als begeleidend materiaal.

Relevante en actuele inhoud. Onze experts zorgen er steeds voor dat de inhoud van de PAIII opleiding rechtstreeks in lijn staat met de zaken die de kersverse preventieadviseur in de realiteit tegen zal komen.
Ze delen meer dan definities en generische voorbeelden; onze docenten geven waardevolle inzichten mee die relevant zijn binnen uw vakgebied.

Ontdek hieronder op welke dagen de opleiding plaats vindt, hoe de inhoud er uit ziet en een aantal aanwijzingen om de opleiding en het examen zo vlot mogelijk te doen verlopen.

OPLEIDINGSDATUMS

Gezien de uitgebreide lesinhoud worden er vijf verschillende lesmomenten georganiseerd.
De opleiding begint elke dag om 8:30 en loopt tot 17:00.
Het examen vindt steeds op de laatste dag plaats.

DAG 1 - 24/10/2022
DAG 2 - 07/11/2022
DAG 3 - 14/11/2022
DAG 4 - 21/11/2022
DAG 5 - 28/11/2022

CURSUSINHOUD

In deze module overlopen we de belangrijkste interne en externe actoren: diensten, de FOD werkgelegenheid/arbeid/sociaal overleg, Hoge raad PBW, ...

Daarnaast overlopen we de essentie nog eens: situering van preventie, de reglementering in België, en de andere kaders die toepasselijk zijn binnen preventie zoals de Codex, Normen, ARAB, ...

In deze module overlopen we twee belangrijke administratieve verplichtingen binnen preventie: het globaal preventieplan en het jaarlijks actieplan.

Daarnaast bespreken we een fundamentele actie die veelvuldig wordt uitgevoerd door een preventieadviseur op elk niveau: een risicoanalyse. We bekijken het hoe, wat en waarom.

We bekijken hoe een brandpreventiebeleid er uit ziet, alsook de meest pertinente brandrisico's waar een preventieadviseur de nodige aandacht aan moet schenken.

In deze module bekijken we de bijzondere categorieën van werknemers: studenten, interimwerknemers, externen, ...

We gaan in op hun uitzonderlijke plaatsing binnen het preventiebeleid.

Daarnaast geven we uitgebreide aandacht aan EHBO; een belangrijk onderdeel van het schadebeperkend aspect van een preventiebeleid.

Hier bekijken we wat een preventieadviseur motiveert: het voorkomen van arbeidsongevallen, en het creëren van een veiligere werkplek voor iedereen. We gaan in op de statistiek, en leggen relevante trends en patronen bloot.

In dit deel van de opleiding gaan we in op drie zaken: ergonomie, hygiëne en psychosociale aspecten - minder zichtbare factoren die daarom niet noodzakelijk een minder grote impact hebben op het welzijn van een werknemer.

Chemische middelen en fysische factoren zijn deel van de dagelijkse realiteit voor élk bedrijf. We bespreken de belangrijkste gevaren, de heersende regelgeving en de relevantie van deze aspecten binnen verschillende sectoren.

Wie staat er precies in voor wat, en waar liggen de verantwoordelijkheden? Het antwoord op deze vraag is van belang voor alle betrokkenen binnen preventie.

Onze experts leggen haarfijn uit hoe de (interne) structuur er uit dient te zien en bij wie de eindverantwoordelijkheid valt.

Elektrische gevaren, transport en werken met derden zijn factoren in preventie die al lang niet meer beperkt blijven tot een klein aantal sectoren.

We overlopen daarom de meeste courante gevaren en mogelijke oplossingen om zo een omvattend beeld te vormen.

Vele ondernemingen gebruiken machines om hun dagelijkse arbeid tot een goed einde te brengen. Maar hoe kunnen we er voor zorgen dat er op een veilige manier met de machines wordt gewerkt, en dat de machine zelf aan de nodige normen voldoet?

Daarnaast bekijken we een hele reeks persoonlijke beschermingsmiddelen die de veiligheid voor de gebruikers van machines kan versterken en omstaanden kan beschermen.

VEELGESTELDE VRAGEN

Zijn inschrijvingen persoonlijk?

Alle inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en zijn dus niet overdraagbaar.

Deelname aan de opleiding en het examen kan dus enkel plaatsvinden door de persoon die initieel werd ingeschreven. Last-minute wissels zijn dus niet mogelijk, aangezien de inschrijvingen door ons op voorhand aangegeven moeten worden.

Breng ook steeds een (geldige) identiteitskaart mee naar het examen!

Welke informatie moet ik opgeven?
Om een geldig certificaat op te kunnen maken bij het slagen voor het examen hebben wij enkele persoonlijke gegevens nodig.

Onder andere uw (wettelijke) naam, uw geboorteplaats- en datum, ... worden gevraagd bij het maken van een boeking zodat u op de dag van het examen zonder zorgen en administratie kunt starten. Zorg er dus voor dat alle gevraagde informatie correct wordt ingevuld.

Breng ook steeds een (geldige) identiteitskaart mee naar het examen!


Kan er voor meerdere mensen tegelijk geboekt worden?

Dit kan absoluut - let er wel op dat alle gegevens worden doorgegeven.
Vul dus niet alleen de gegevens in van de persoon die de boeking maakt, maar van iedereen die deelneemt.

Zo voldoet Prevom aan alle voorwaarden vanuit VCA om u van een geldig certificaat te voorzien wanneer u slaagt voor uw examen!

Wat gebeurt er als de cursist niet komt opdagen?

Indien u niet komt opdagen (no-show) blijft de inschrijvingskost verschuldigd.
Als u niet deelneemt aan het examen, kan u eveneens géén certificaat bekomen; hiervoor moet u uiteraard slagen voor het examen.

Wat als de opleiding / het examen wordt geannuleerd?

Wij proberen er uiteraard voor te zorgen dat er nooit een examen- of opleidingsmoment moet worden geannuleerd.

Mocht dit door uitzonderlijke redenen of extreme omstandigheden toch gebeuren (bv. wegens veranderde maatrgelen) dan wordt u hier telefonisch en via mail van op de hoogte gesteld.

Het inschrijvingsgeld wordt in dit geval volledig terugbetaald, zonder enige bijkomende vergoeding bovenop het initieel bedrag dat u betaalde bij uw boeking.

Datum & Tijd
maandag

24 oktober 2022

Start - 08:30 maandag

28 november 2022

Einde - 17:00 Europe/Brussels
Locatie

Prevom BV

Volkstraat 33A
2830 Willebroek
België
(+32) 03 369 72 73
info@prevom.be
Krijg het adres
Organisator

Prevom BV

(+32) 03 369 72 73
info@prevom.be
DEEL

Share this training with your friends or invite your colleagues!